Ίδρυμα Καφαντάρη-Μουσείο

Περιήγηση στο Ίδρυμα του Πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδος (1924) Γεωργίου Καφανταρη και στο Λαογραφικό Μουσείο. Πενήντα χρόνια μετά το θάνατο του Γεώργιου Καφαντάρη, οι συμπατριώτες του ίδρυσαν το “Πνευματικό Κέντρο Γεώργιος Καφαντάρης” με έδρα την Ανατολική Φραγκίστα και με σκοπό την προβολή και διάδοση του έργου του μεγάλου πολιτικού. Στο Ίδρυμα Καφαντάρη όπου στεγάζεται και το Λαογραφικό Μουσείο μπορείτε να δείτε λαογραφικό υλικό και η έκθεση φωτογραφίας του χωριού, ενώ στον πάνω όροφο θα εκτίθεται το αρχείο του Γεωργίου Καφαντάρη, το οποίο έχει παραχωρήσει η Βουλή των Ελλήνων στο Ίδρυμα καθώς επίσης φωτογραφίες και προσωπικά του αντικείμενα.